Skydeinstruktører      
             
             
      fastnet   mobil  
             
Sten Andersen   86591920   40458719  
Ole Laursen   86591523   40404236  
Arne Jensen   86592813   23201346  
Henrik Gylling   86590976   40113693  
Anton Lambæk   87921925   21793711  
Svend Mikkelsen       21422845  
Erik Grenaa   86591964   20131864  
Søren Jørgensen       40313431  
Lars Wilhelmsen       40761364  
Claus Jensen       40547179  
             
    Medhjælpere      
             
Henning Jensen   86590870   24420270  
Lars Clausen   86590527   20471527  
Morten Alexandersen 86592264   20116664  
Anders Alexandersen     61763317  
Jacob B. Sørensen       21292829  
Carsten Hedegaard       29713504  
Henning Kjær       30236489  
Søren Kleis       50861422  
 
   
           
           
     
           
 
 
 

 

       

Hvor ligger skydebaner