Skydeinstruktører i Samsø Jagtforening    
           
Sten Andersen   40458719    
Ole Laursen   40404236    
Arne Jensen   23201346    
Henrik Gylling   40113693    
Anton Lambæk   21793711    
Svend Mikkelsen   21422845    
Erik Grenaa   20131864    
Søren Jørgensen   40313431    
Lars Vilhelmsen   40761364    
Claus Jensen   40547179    
Henning Kjær   30236489    
Lars Clausen   20471527    
Anders Alexandersen 61763317    
Carsten Hedegaard   29713504    
Jacob B. Sørensen   21292829    
Rasmus Bager   61759009    
Morten Laursen   61541493    
Dennis Bøtel   50351708    
Tonny K. Olesen   21490656    
           
Medhjælpere        
           
Henning Jensen   24420270    
Morten Alexandersen 20116664    
Søren Kleis   50861442    
           
 
           

Hvor ligger skydebaner